แบบฟอร์มสำหรับสมัครเข้าร่วม โครงการ CP FRESH MART SHOP แจกเว็บไซต์ฟรี
ช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหาร ทุกประเภท ที่ได้รับผลกระทบวิกฤต COVID-19
ลงทะเบียนสมัครเพื่อเปิดเว็บไซต์ฟรี 1 ปี*
ข้อมูลส่วนตัว
(*กรุณายืนยันหมายเลขโทรศัพท์ผ่าน OTP)
ข้อมูลเว็บไซต์
https://
.cpfmshop.com
URL สำหรับดูหน้าเว็บไซต์ของคุณคือ https://nameshop.cpfmshop.com
ข้อมูลร้านค้า

(รองรับไฟล์ .jpg, .png, .pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB) คลิ๊กเพื่อดูตัวอย่าง

(รองรับไฟล์ .jpg, .png, .pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB) คลิ๊กเพื่อดูตัวอย่าง

*ท่านผู้ประกอบการสามารถให้ทางทีมงานลง/เพิ่มข้อมูล หรือเนื้อหาของข้อมูลไปก่อน โดยที่ท่านสามารถเรียนรู้วิธีการใส่ข้อมูลจากคำแนะนำที่ระบบจัดการข้อมูล (Backend) ซึ่งจะมีคู่มือ (pdf) และมีวิดีโอสอนการใช้งานแบบง่าย ๆ เพื่อลูกค้าจะสามารถแก้ไข และเพิ่มเนื้อหาเองได้ในอนาคต
* กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง หลังจากลงทะเบียนเว็บไซต์สามารถใช้งานได้ทันที หลักจากนั้นทีมงานจะทำการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล หากพบว่าข้อมูลที่กรอกมาไม่ตรงตามเงื่อนไขเว็บไซต์จะถูกระงับการใช้งาน
เงื่อนไขข้อตกลง
ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัวข้อมูลบุคคล (Privacy of Personal Information) ของ CPFM SHOP และ ข้อตกลงการสมัครเปิดเว็บไซต์ สําหรับผู้ประกอบการ ร่วมกับ CPFMSHOP.com

ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัวข้อมูลบุคคล (Privacy of Personal Information) ของ CPFM SHOP ตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ PDPA ( Personal Data Protection Act )

1. รายละเอียดเบื้องต้นของข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัวข้อมูลบุคคล (Privacy of Personal Information) ของ CPFM SHOP ซึ่ง CPFM SHOP เป็นโครงการที่อยู่ภายในเครือ ซีพี เฟรชมาร์ท ที่ดําเนินการแจกเว็บไซต์ฟรี ช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหาร ทุกประเภท ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งสืบเนื่องมาจาก สถานการณ์ในปัจจุบันได้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง อันเนื่องมาจากการระบาดของ COVID-19 ทําให้เกิดผล กระทบต่าง ๆ ขึ้นมากมาย ในทุกส่วนของภาคธุรกิจ ซึ่ง ซีพี เฟรชมาร์ท ได้ตระหนักถึงปัญหา และเข้าใจความยากลําบาก เหล่านี้เป็นอย่างดี จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจด้านร้านอาหารทุกประเภท ที่ได้รับผลกระทบ จากวิกฤต COVID-19 โดยการแจกเว็บไซต์ฟรี ทั้งนี้ จะเป็นการช่วยยกระดับธุรกิจด้านอาหารทุกประเภทที่เปิดในรูปแบบหน้า ร้านทั่วไป ขึ้นมาไว้บนโลกออนไลน์ เพื่อให้ธุรกิจของผู้ประกอบการยังสามารถดําเนินการต่อไป และแข่งขันต่อไปได้ในโลก ปัจจุบัน

ซึ่งตามข้อตกลงนี้ จะเรียก CPFM SHOP ว่า (“Data Controller”) และเรียกลูกค้าผู้ให้ข้อมูลความเป็นส่วนตัวว่า (“Data Subject”) และเรียก ผู้ประมวลผลข้อมูล ว่า (“Data Processor”) ทาง CPFM SHOP จึงมีความเคารพในความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (“Personal Data”) เป็น อย่างมาก โดยทางพวกเรา CPFM SHOP มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และสมาชิกผู้ใช้งาน (“Users”) ทุกท่านด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งนโยบายดังกล่าวนี้จะอธิบายถึงวิธีการรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน และแจ้งทางเลือกของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื้อหาต่อไปนี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการรวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลของเรา CPFM SHOP

ก. วัตถุประสงค์ ("Purposes") ของการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา ซึ่งจะถูกนําไปใช้ตาม วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
• เพื่อเป็นการช่วยในการยืนยันตัวตนสถานะในการสมัครครั้งแรกของท่าน (ลูกค้าผู้ใช้งาน)
• เพื่อใช้ในการลงชื่อเข้าใช้งาน และยืนยันสถานะสมาชิกในครั้งถัดไปของท่าน (Login)
• เพื่อส่งอัพเดทเกี่ยวกับสินค้าบริการ ข่าวสาร รวมถึงสิทธิพิเศษ ของรางวัล และโปรโมชั่นต่าง ๆ จากทาง CPFM
SHOP ซึ่งทําให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นของทาง CPFM SHOP ได้อย่างตรงไปตรงมา
• เพื่อใช้สําหรับขั้นตอนการให้บริการลูกค้า หรือติดต่อกลับหาสมาชิกของ CPFM SHOP ที่ได้มีการลงทะเบียน เอาไว้แล้วข้างต้น (ลูกค้าผู้ใช้งาน)
• เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ และการบริการของ CPFM SHOP ให้ตอบสนองความ ต้องการของท่าน
• เพื่อนํามาเป็นประโยชน์ต่อการทําความเข้าใจ และวิเคราะห์ด้านการขายให้ตรงกับความต้องการ รวมถึงความ ชื่นชอบของท่าน (ลูกค้าผู้ใช้งาน)
• เพื่อนํามาพัฒนาด้านการให้บริการของ CPFM SHOP ให้ดี และรองรับความต้องการของท่านมากที่สุด
• เพื่อนํามาช่วยในการพัฒนาการให้บริการ และตอบสนองต่อคําติชมของลูกค้าของ CPFM SHOP เป็นสําคัญ
สําหรับรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลทที่ าง CPFM SHOP ได้มีการเก็บข้อมูลรวบรวมของลูกค้าทั้งหมดไว้นั้น จะ ประกอบด้วยข้อมูลที่สําคัญ ดังนี้

1) ชื่อ-นามสกุล (Name – Surname) ซึ่งจัดเก็บอยู่ในหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนตัว
2) เบอร์โทรศัพท์ (Phone number) ให้กรอกข้อมูลตัวเลข 10 หลัก ซึ่งจัดเก็บอยู่ในหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนตัว
3) เลขที่บัตรประชาชน (ID Card No.) ให้กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก ซึ่งจัดเก็บอยู่ในหมวดหมู่ของข้อมูล ส่วนตัว
4) รหัสไลน์ (Line ID) ซึ่งจัดเก็บอยู่ในหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนตัว
5) อีเมล์ (Email) จะใช้เป็น username เพื่อเข้าสู่ระบบ ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องกรอกในรูปแบบอีเมล์เท่านั้น ซึ่งจัดเก็บอยู่ใน หมวดหมู่ของข้อมูลเว็บไซต์
6) รหัสผ่าน (Email address) ซึ่งจัดเก็บอยู่ในหมวดหมู่ของข้อมูลเว็บไซต์
7) ยืนยันรหัสผ่าน (Confirm Password) ซึ่งจัดเก็บอยู่ในหมวดหมู่ของข้อมูลเว็บไซต์
8) ชื่อเว็บไซต์ (Website Name) ซึ่งจัดเก็บอยู่ในหมวดหมู่ของข้อมูลเว็บไซต์ และจะต้องใช้ .cpfmshop.com เสมอ ซึ่ง สามารถตรวจสอบความถูกต้อง URL ได้จากหน้าเว็บไซต์
9) ชื่อร้านค้า (Merchant Name) ซึ่งจัดเก็บอยู่ในหมวดหมู่ของข้อมูลร้านค้า
10) อัพโหลดรูปบัตรประชาชน (สําหรับยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน) จัดเก็บอยู่ในหมวดหมู่ของข้อมูลร้านค้า
11) อัพโหลดรูปร้านค้าหรือ เอกสารทะเบียนการค้า (ถ้ามี) (สําหรับยืนยันการมีธุรกิจจริง) จัดเก็บอยู่ในหมวดหมู่ของ ข้อมูลร้านค้า
12) การเพิ่มข้อมูลลงเว็บไซต์ ผู้ใช้งานจะสามารถเลือก ได้ 2 กรณีดังต่อไปนี้
12.1) เพิ่มข้อมูลเอง หากผู้ใช้งานเลือกกรณีนี้ ผู้ใช้งานจะสามารถเพิ่มข้อมูลด้วยตัวเองผ่านระบบหลังบ้านได้ตลอด 24 ชั่วโมง
12.2) ให้ทีมงานช่วยเพิ่มข้อมูลให้ หากผู้ใช้งานเลือกกรณีนี้ ผู้ใช้งานจะต้องดินการแอดไลน์ ไอดี @cpfmshop เพื่อใช้ เพิ่มส่งข้อมูลร้านค้า และรายละเอียดอื่นๆ ให้ทีมงาน ซึ่งจะต้องรอดําเนินการตามคิว ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 7 วันทําการ

ข. การจัดเก็บ และรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะถูกเก็บไว้ในรูปเอกสารภายในสํานักงานของ CPFM SHOP หรือจะ ถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ทาง CPFM SHOP สามารถเข้าถึง และสามารถดําเนินการได้โดย CPFM SHOP เอง หรือผู้ ให้บริการที่ได้รับสิทธิ์อนุญาตเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้จะถูกเก็บรักษาไว้โดยองค์กรของ CPFM SHOP ตราบเท่าที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ (1ก.) ข้างต้น หรือตามระยะเวลาที่จําเป็นเพื่อให้เป็นไปตาม ข้อกําหนดทางกฎหมาย ข้อกําหนดทางด้านบัญชีและ / หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสําคัญ

ค. CPFM SHOP ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทาง CPFM SHOP ขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจํา เพื่อผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก

2. การยินยอม (CONSENT) CPFM SHOP จะพึงใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเพื่อประโยชน์ที่แท้จริง และด้วยความยินยอมจากท่านลูกค้าผู้ให้ ข้อมูลเข้ามาเป็นหลัก สําหรับผู้ลงทะเบียนสมาชิกถือเป็นเงื่อนไขในการยอมรับการจัดเก็บ การใช้และ/หรือการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนสําหรับการสมัครลงทะเบียนสมาชิกของ CPFM SHOP โดยการ สมัครสมาชิกจะหมายถึงท่านได้ยอมรับข้อตกลง รวมถึงทางเราอาจมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในช่วงการ สมัครสมาชิก การส่งเสริมการขาย และกิจกรรมอื่นๆ ของบริษัท โดยทางบริษัทฯ จะดําเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ไว้นานเท่าที่จําเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางบริษัทฯที่ระบุไวเ้ท่านั้นซึ่งบริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ไว้ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และหลักการที่สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ ทางบริษัทฯ อาจจําเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล (หรือผู้ประมวลผลข้อมูล) " ที่ได้รับสิทธิ์อนุญาตในการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของ CPFM SHOP เท่านั้น "Processing" หมายถึง การประมวลผลในส่วนที่เกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง ซึ่งไม่จํากัดเฉพาะการได้มา การบันทึก การถือครอง หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการ ดําเนินการใด ๆ ซึ่งอาจนําไปสู่การรวบรวม จัดเก็บ แก้ไข และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจ

ของบริษัทฯ และเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ผู้ประมวลผลข้อมูล “Processor” เหล่านี้จะถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านเป็นความลับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ยกเว้น กรณีที่อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคลของท่านหากมีความจําเป็นตามกฎหมาย หรือข้อกําหนดของหน่วยงานที่มีอํานาจ เท่านั้น การอนุญาตยินยอม บริษัท ฯ เราในนาม CPFM SHOP จะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ ยกเว้นกรณีที่ CPFM SHOP ได้รับความยินยอมจากท่านก่อนหน้านี้ หรือเว้นแต่ข้อกําหนดบังคับทางกฎหมายการ ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะมีการขอข้อมูลที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมาย

การขอระงับ หรือการยกเลิกการให้ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบุคคล (Unsubscribe And Member Cancelation):

กรณีที่ 1 : ท่านสามารถเพิกถอนการยินยอมในการให้รวบรวม การนําไปใช้ และการเปิดเผย (ประมวลผลข้อมูลโดยทั่วไป) ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ โดยการติดต่อทาง CPFM SHOP ผ่านทางโทรศัพท์ของทางบริษัท ฯ หรือส่งอีเมล์ถึงฝ่ายบริการลูกค้าของทาง CPFM SHOP ตามรายละเอียดในข้อ 4.
กรณีที่ 2 : หากลูกค้าไม่แสดงความต้องการจะต่ออายุบริการแพลตฟอร์มการสร้างเว็บไซต์ทางบริษัท ฯ เท่ากับว่าท่านได้ มีการยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยปริยาย ทางบริษัทจะมีนโยบายในการลบข้อมูลทั้งหมดของท่านภายใน 15 วันทําการ หลังจากที่เว็บไซต์ของท่านหมดอายุไป

3. การแก้ไขข้อมูลอันเป็นการส่วนตัวข้อมูลบุคคล และความถูกต้องของข้อมูล (Accuracy of information) หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบ เพื่อทําการอัพเดทเป็นข้อมูลปัจจุบันและ ถูกต้อง และเมื่อทางบริษัท ฯ ดําเนินการอัพเดทข้อมูลแล้ว ทางบริษัท ฯ จะดําเนินการการจัดเก็บ และรักษาข้อมูลส่วน บุคคลของท่านตามข้อกําหนด 1ข. ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย และผลประโยชน์ของลูกค้าผู้ให้ข้อมูลเป็นหลัก

4. ฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service)
หากทางลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูล เพิ่มเติม สามารถแจ้งข้อมูลดังกล่าว ได้ที่ CPFM SHOP Call Center : 02-832-3240 Line : @cpfmshop

ข้อตกลงการสมัครเปิดเว็บไซต์ สําหรับผู้ประกอบการ ร่วมกับ CPFMSHOP.com ภายใต้โครงการการแจก เว็บไซต์ฟรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารทุกประเภท ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19

1. โครงการการแจกเว็บไซต์ฟรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารทุกประเภท ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 สามารถลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2564
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียน โครงการการแจกเว็บไซต์ฟรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารทุกประเภท ที่ได้รับ ผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 มีดังต่อไปนี้
2.1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2.2) เป็นผู้มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
2.3) จะต้องเป็นเจ้าของร้าน หรือเจ้าของธุรกิจ ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหารทุกประเภท ที่สามารถตรวจสอบยืนยัน ตัวตนได้ มีภาพถ่ายร้านค้า หรือเอกสารจดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการทําธุรกิจจริง
2.4) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่านเว็บไซต์ www.cpfmshop.com หรือ Line official account : @cpfmshop ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2564
3. สิ่งที่ผู้ประกอบการร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับ
3.1 ระบบเว็บไซต์ ฟรี 1 ปี แก่ผู้มีสิทธิตามข้อ 2 (หนึ่งหมายเลขประจําตัวประชาชนต่อหนึ่งสิทธิ) หลัง จากลงทะเบียน
เว็บไซต์ ผู้มีสิทธิ์จะได้รับเว็บไซต์สถานะ”เว็บไซต์รอการตรวจสอบ” และใช้งานได้ทันที โดยทีมงานจะดําเนินการตรวจสอบ ข้อมูลภายใน 7 วันทําการ หากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนนั้น ไม่ตรงตามเงื่อนไขข้อตกลง ทางบริษัทจะทําระงับเว็บไซต์ ทันที
3.2 ระบบเว็บไซต์ที่ได้รับสถานะ “เว็บไซต์ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว” จะสามารถใช้งานได้ฟรี 1 ปี โดยไม่จํากัดพื้นที่ นับ จากวันที่ลงทะเบียน
3.3 หลังจากครบกําหนด 1 ปี หากท่านมีประสงค์จะใช้งานเว็บไซต์ในปีถัดไป ท่านจะต้องชําระค่าบริการเป็นรายปี โดย จะมีส่วนลด 70% ของราคาเต็มต่อปีให้แก่ท่าน ซึ่งท่านจะชําระค่าบริการเพียง 4,500 บาทต่อปีเท่านั้น (จากค่าบริการ ปกติ 15,000 บาทต่อปี) หรือหากท่านประสงค์จะปิดเว็บไซต์ ไม่ใช้งานต่อก็สามารถทําได้ ทางเราจะดําเนินการลบข้อมูล เว็บไซต์ของท่านให้ทันที โดยจะไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมในภายหลัง
3.4 เมื่อท่านดําเนินการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเว็บไซต์ที่ได้รับจะสามารถเข้าดูได้ผ่าน ชื่อเว็บไซต์ตามด้วย URL ของ cpfmshop.com ตัวอย่างเช่น nameshop.cpfmshop.com เป็นต้น
3.5 หากระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ ทีมงานดําเนินการตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลภายในเว็บไซต์ ไม่ตรงตามเงื่อนไข ฃ้อกําหนด หรือถูกดัดแปลงเป็นเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทอาหาร เว็บไซต์ของท่านดังกล่าวจะถูกระงับการใช้ งานทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องจากผู้ใช้งานกระทําการผิดเงื่อนไขข้อตกลงที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ข้างต้น
4. ผู้ประกอบการผู้สนใจให้บริการดิจิตอลแพลตฟอร์มเว็บไซต์สําเร็จรูป จะต้องดําเนินการลงทะเบียนสมัครโดยให้ข้อมูลที่ ถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริง หากข้อมูลที่ให้ไว้ ไม่เป็นความจริง ทาง CPFMSHOP.com มีสิทธิในการระงับการ ให้บริการกับท่านทันทีตามนโยบายของ CPFMSHOP.com ทันที ตามข้อ 3.5 หากข้อมูลที่ที่ท่านมีการดําเนินการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบ เพื่อ ทําการอัพเดทเป็นข้อมูลปัจจุบันและถูกต้องมากที่สุด และเมื่อทางบริษัท ฯ ดําเนินการอัพเดทข้อมูลแล้ว ทางบริษัท ฯ จะ ดําเนินการการจัดเก็บ และรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อกําหนด 1ข ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย และผลประโยชน์ ของลูกค้าผู้ให้ข้อมูลเป็นสําคัญ
5. ผู้ประกอบการผู้ใช้บริการรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า CPFMSHOP.com เป็นเพียงผู้ให้บริการระบบ Website Solution เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการเท่านั้น และมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับการจําหน่ายสินค้า และ/หรือการให้บริการรวมถึงเนื้อหาต่าง ๆ บน Website นั้น ๆ แต่อย่างใด ดังนี้ การจําหน่าย หรือการให้บริการบน เว็บไซต์ของท่านดังกล่าวข้างต้น ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ และความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว
6. ในการลงทะเบียนเว็บไซต์ ผู้ประกอบการเจ้าของเว็บไซต์จะต้องส่งอัพโหลดรูปบัตรประชาชนของท่าน เพื่อยืนยันตัวตน ของผู้ใช้งาน และอัพโหลดรูปร้านค้าหรือ เอกสารทะเบียนการค้าของท่านเพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ ตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ PDPA (Personal Data Protection Act) หากไม่มีการส่งเอกสาร หรืออัพ โหลดรายละเอียดตามข้างต้นที่กล่าวมา จะถือว่าการเปิดเว็บไซต์เป็นโมฆะ ซึ่งทางเรา CPFMSHOP.com จะดําเนินการลบ ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านภายใน 24 ชั่วโมง
7. ทาง CPFMSHOP.com ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า CPFMSHOP.com แต่เพียงผู้เดียว ห้ามผู้ใดกระทํา การละเมิด หรือกระทําการใดบนเครื่องหมายการค้า CPFMSHOP.com นี้
8. ห้ามใช้เว็บไซต์ CPFMSHOP.com ในกิจกรรมอันมีวัตถุประสงค์ที่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย หรือเป็นการขัดต่อ ศีลธรรมอันดีต่อประชาชน หรือเป็นการสร้างความแตกแยกให้แก่บุคคลต่างๆ
9. CPFMSHOP.com ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้งาน การลุกลํ้า สิทธิส่วนบุคคล หรือปัญหาอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการนี้ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
10. ผู้ประกอบการผู้ใช้บริการเข้าใจ และยอมรับว่าการใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตนี้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ โดยตรงหรืออ้อม จากความชํารุดบกพร่อง หรือขัดข้องของอุปกรณ์ใด ๆ ระบบข้อมูลหรือการเชื่อมโยงเครือข่าย การ สูญหายของข้อมูลระหว่างการรับส่งหรือสิ่งอื่นใด ที่อยู่เหนือการควบคุมของ CPFMSHOP.com ผู้ให้บริการ และ ผู้ประกอบการผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ กับผู้ให้บริการ
11. การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ เว็บไซต์มีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของ CPFMSHOP.com ซึ่งทาง CPFMSHOP.com จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ของผู้ประกอบการผู้ใช้บริการเหล่านั้น หรือต่อ ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น
12. ผู้ประกอบการผู้ใช้บริการเข้าใจ และตกลงยอมรับโดยชัดแจ้งว่า CPFMSHOP.com จะไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อมจากเนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือการจําหน่าย ตลอดจนถึงการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ของผู้ประกอบการผู้ใช้บริการ ซึ่งหาก CPFMSHOP.com ได้รับความเสียหายใด ๆ แล้ว รวมทั้งกรณีที่มีลูกค้าร้องเรียนเรื่อง ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการ ที่จําหน่ายของผู้ประกอบการผู้ใช้บริการมายัง CPFMSHOP.com ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้ครบถ้วนทันทีที่ CPFMSHOP.com เรียกร้องผู้ประกอบการผู้ใช้บริการ CPFMSHOP.com ทาง CPFMSHOP.com
14. หากผู้ประกอบการผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด และเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งตามคําขอการใช้บริการฉบับนี้ได้ทาง CPFMSHOP.com ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสมาชิกภาพ และสามารถยกเลิกการให้บริการกับท่านได้ทันที โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งยินยอมให้CPFMSHOP.comผู้ให้บริการมีสิทธิ์สามารถปฏิเสธการคืนเงินใดๆที่ ผู้ประกอบการผู้ใช้บริการได้ชําระไว้ทั้งจํานวน สําหรับการชําระค่าบริการเป็นรายปีในปีที่สองตามข้อ 3.3 และหาก CPFMSHOP.com ผู้ให้บริการได้รับความเสียหายอย่างใด ๆ อันเนื่องจากการฝ่าฝืนข้างต้นแล้ว ผู้ประกอบการผู้ใช้บริการตกลง จะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่ CPFMSHOP.com ผู้ให้บริการจนครบถ้วนตามที่เรียกร้อง ทั้งนี้ การยกเลิกการ ให้บริการข้างต้นจะไม่ถือเป็นการยกเลิกภาระหน้าที่ใด ๆ ซึ่งผู้ประกอบการผู้ใช้บริการยังปฏิบัติไม่ครบถ้วน หรือจนกว่า ผู้ประกอบการผู้ใช้บริการจะได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ดังกล่าวจนครบถ้วนแล้ว
15. CPFMSHOP.com ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลง และเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นตามแต่จะเห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
16.ผู้ประกอบการผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนจะต้องรับทราบว่าหากท่านไม่กดตกลงเพื่อยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้น ดังกล่าวนี้ ท่านจะไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการการแจกเว็บไซต์ฟรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารทุก ประเภท ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 นี้ ได้ ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ และเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ และยอมรับว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นความจริง ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาตกลง / ไม่ตกลงตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนรับสิทธิ หรือต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ Call Center: 02-832-3240 Line: @cpfmshop

ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ และเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ และยอมรับว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นความจริง ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาตกลง / ไม่ตกลงตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

**หมายเหตุ ผู้ลงทะเบียนรับทราบว่า หากผู้ลงทะเบียนไม่ตกลงและยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้น จะไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการได้
หากมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนรับสิทธิ หรือต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทร : 02 832 3240 Line : @cpfmshop